Objekt zakladni skoly a Cirkevni zakladni skoly Křiby